در هنگام ثبت سفارش در قسمت نهایی و قبل از مرحله پرداخت می تواندی روش ارسال را انتخاب نمایید

روش های ارسال قابل انتخاب در این بخش

ارسال با پیک موتوری ویژه شهر تبریز و تهران

ارسال با پست پیشتاز و تیپاکس و چاپار و باربری برای کل ایران

ارسال با پست بین المللی ویژه سایر کشور ها